Hier beantwoorden we enkele veelgestelde vragen. 

In welke toestand bevinden propaan en butaan zich in een gesloten vat (bijvoorbeeld fles of tank). Vloeibaar, vast of gasvormig? 

Propaan en butaan bevinden zich in een gesloten vat in vloeibare toestand. 

In welke toestand bevindt propaan zich in de leiding naar de toestellen? 

In een gesloten vat bevinden propaan en butaan zich in vloeibare toestand. Echter in de leiding naar de gebruikerstoestellen bevindt het zich steeds in gasvormige toestand. Wat soms genoemd wordt: in ontspannen toestand. 

Wat is een ontspanner? 

Een ontspanner is een toestel dat de druk vermindert naar een vaste waarde na de ontspanner. De belangrijkste kenmerken zijn de ingangsdruk, de uitgangsdruk en het maximale debiet dat deze ontspanner kan doorlaten. Deze laatste eigenschap is belangrijk voor een ontspanner. Immers wanneer een bepaald toestel een verbruik vooropstelt die groter is dan het maximale debiet van de geinstalleerde ontspanner, dan zal in bepaalde omstandigheden het toestel neit goed werken. 

Waarom moet er een ontspanner staan op de afnamekraan van de tank?

Vermits de druk in de tank of de fles veel te hoog is voor de gebruikerstoestellen, en bovendien niet constant is (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) dient onmiddelijk aan de afnamekraan een eerste ontspanner te staan. Deze zal de druk reduceren tot bv 1 kg/cm2. Echter voor elk toestel dient nogmaals een ontspanner te worden geinstalleerd. De meeste toestellen werken op zeer lage druk, namelijk 30 à 50 gr/cm2 (0,03 à 0,05 kg/cm2). 

Wordt propaan in bulk per liter of per kilogram verkocht? 

Propaan in bulk wordt steeds per liter verkocht. Deze tellers worden jaarlijks nagekeken op hun correcte werking. De maximumprijs per liter wordt bepaald door de overheid, overeenkomstig het zogeheten programmacontract. Dit is een overeenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Petroleumfederatie. 

Wat is het verschil tussen butaan en propaan? 

Het meest essentiële verschil voor u als gebruiker is de kooktemperatuur van beide producten. Propaan kookt en verdampt reeds bij -42 °C terwijl butaan pas kookt bij 0 °C. U verbruikt de damp, met andere woorden het gas. Uit een butaangasfles die buiten staat en het vriest kan geen gas meer komen. Voor de andere eigenschappen van propaan en butaan kan u een kijkje nemen op: www.propaangas.be

Waarom mag men een fles of tank nooit 100% vullen met propaangas? 

Dit is een eenvoudige vraag met een niet zo vanzelfsprekend antwoord. Zoals je weet bevindt het gas zich in een vloeibare vorm in de verpakking, dus in de fles of tank. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, wordt ook de vloeistof in de gesloten verpakking warmer en stijgt de druk in deze gesloten verpakking. Deze drukstijging gaat relatief langzaam op voorwaarde dat de fles of de tank niet volledig gevuld is. Er doet zich immers nog een ander fenomeen voor. Wanneer de temperatuur stijgt zal ook de vloeistof uitzetten, met andere woorden de vloeistof in de fles of tank neemt meer plaats in. Als water ijs wordt dan neemt dit ijs meer plaats in dat het volume dat werdt ingenomen door het vloeibare water. Iedereen kent de gevolgen, buigen of barsten. Evenzo met gas. Stel dat een fles of tank volledig gevuld is met vloeibaar gas. Als de temperatuur in de omgeving stijgt, zet de vloeistof uit, ze neemt meer plaats in. De vloeistof neemt immers de warmte uit de omgeving op. Vermits er in het vat geen ruimte is om deze volumetoename op te vangen is het resultaat evenzeer buigen of barsten. 

Ik verbruik per jaar ongeveer 200kg propaan in flessen, zou ik niet beter overschakelen op een gastank? 

Indien je over de plaats beschikt om een tank te plaatsen dan is het antwoord volmondig: Ja! 200kg propaangas stemt overeen met 400 liter per jaar en is zowat het gemiddeld verbruik van een badverwarmer. Met een propaangastank van 500 liter waterinhoud kun je dan één jaar verder. Niet alleen zal het je goedkoper uitkomen op jaarbasis, maar anderzijds heb je heel wat minder zorgen. 

Kan ik een centrale verwarming aansluiten op een propaantank? 

Bijna alle producenten van branders voor centrale verwarming leveren deze branders ook voor propaan. Het is dus perfect mogelijk je CV te laten werken op propaangas. Seminck Gsas biedt specifiek hiervoor tanken aan van 2800 liter waterinhoud, zowel bovengronds als ondergronds. Dit heeft twee belangrijke voordelen: 1. U beschikt over voldoende energie voor een voldoende lange periode. 2. Wij kunnen u een aanzienlijke hoeveelheid propaan leveren ( > 1800 liter) en u zodoende zeer goede voorwaarden aanbieden, competitief tegenover andere energieën zoals aardgas en gasolie. 

Waarom zijn de prijzen van alle aardolieproducten zoveel duurder geworden? 

Zoals het woordt het zelf zegt, zijn het de producten geraffineerd uit de grondstof ruwe aardolie die heel wat duurder worden. Maar de basisgrondstof ruwe aardolie bepaalt in belangrijke mate de prijs van al zijn eindproducten. 

Hoe kan ik zien dat een fles gevuld is in een erkend vulcentrum? 

Elke locatie waar gasflessen worden gevuld dient vooraf erkend en gekend te zijn door de overheid. Aan elke erkende vuller wordt een code toegekend. Voor Seminck Gas is deze kode 'ZO' Na vulling moet op de afsluiter van de fles een zegel worden aangebracht waarop deze code vermeld is. Met andere woorden, elke volle fles die u aankoopt moet voorzien zijn van een zegel met daarop de toegekende vuller. De lijst van erkende vulcentra en hun code wordt gepubliceerd op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Op deze manier weet men steeds waar de fles werdt gevuld. Als je dus een vuile, verroeste fles ergens zou aankopen mag je jezelf reeds enige vragen stellen omtrent de veiligheid van deze gasfles. Een propere, correct getiketeerde fles, voorzien van een zegel is voor u een garantie van een veilige vullen met de juiste hoeveelheid gas. Neem een kijke op de website van ons eigen opslag en afvulcentrum: www.gfs-terminals.be

Ik beschik thuis nog over een aantal lege flessen die ik niet meer gebruik. Wat kan ik hier mee doen? 

Vermits u de flessen niet meer gebruikt, is het best om deze gasflessen terug te brengen naar een verdeler in de buurt. U kan deze flessen niet kwijt in recyclagecentra. Laat deze gasflessen niet zomaar rondslingeren. Een lege gasfles is potentiëel even gevaarlijk als een volle. Indien je beschikt over een bewijs van betaling van een waarborg, dan kan u deze waarborg terugkrijgen bij het terugbezorgen van de fles. Om een eventuele verdeler van gasflessen in uw buurt te vinden kan u steeds bellen op het telefoonnummer vermeld op het etiket van de gasfles.